Line Bergseth

<<  Installasjon med bjørker

Borås kunstmuseum

"Carl von..." "Det hvita trädet". Installasjon med bjørker.
Portretter av bjørk, olje på plate 1996 Borås Konstmuseum 1996